Theaterpädagogik

 

Isabella Lewandowski leitet deutsch-polnische Jugendbegegnungen

Kontakt Email: isabella.lewandowski(at)gmail.com

 

1. Projektbeispiele –  1.Przykłady pracy

Die Theatertradition in Trebnitz wird in diesem Projekt mit einem ausgeprägten regionalen Bezug fortgesetzt. Es geht um die Nachbarschaft zwischen Deutschen und Polen — gestern, heute und morgen. Die verschiedenen Sichten auf dieses Thema zeigen sich in zehn Uraufführungen, die Schauspieler aus beiden Ländern mit Schülern erarbeiten werden. Eine Abschlussinszenierung im Herbst 2011 wird sich dem Thema „Heimat“ in einer der spannendsten Grenzregionen Europas stellen.

In polnischer Sprache -Polska wersja:

W ramach tego projektu tradycja teatralna Pałacu w Trebnitz będzie kontynuowana ze szczególnym uwzględnieniem wątku regionalnego. Myślą przewodnią jest zagadnienie „sąsiedztwa“ między Polakami i Niemcami-wczoraj,dziś i w przyszłości. Różnorodne spojrzenie na ten temat pokazane zostanie w dziesięciu prapremierach, które aktorzy z obu krajów opracują z uczniami. Spektakl podsumowujący jesienią 2011 będzie poświecony tematyce „małej ojczyzny“ w jednym z najciekawszych regionów przygranicznych Europy

-> Trebnitz Rap – eine Kurzdoku  (VIMEO)

Inszenierung historischer Schauplätze und Geschichten

Kurzdoku des Regieworkshops von Jens-Erwin Siemssen mit Schauspielern aus Deutschland und Polen vom 21.-24. Juni 2011 in Santok an der Warthe. Mit: Nicole Böck Dupont, Katrin Gödele, Bogumiła Jędrzejczyk, Joanna Kijanka, Isabella Lewandowski, Teresa Lisowska, Anna McCracken, Bożena Pomykała-Kukorowska und Beata Zagozdzon. Sprachmittlung: Aga Kurczak. Video: Lukas Majka. Projektleitung: Oliver Spatz.

-> Inzenierung historischer Plätze in Santok (VIMEO)

Homepage unseres Projektes / strona naszego projektu

2. Interkulturelle Vita von Isabella Lewandowki

Teamleitung, Schauspiel, Performance

Sie verbrachte ihre Kindheit in Stettin, dann zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Nach dem Abitur am humanistischen Gymnasium Hammonense im Ruhrgebiet studierte sie von 1991 bis 1994 Schauspiel an der Schule des Theaters in Köln. Es folgte ein dreijähriges  Engagement am Theater Erfurt. 1997 bis 2002 spielte sie an den Städtischen Bühnen des Theaters Dortmund. Neben ihrer Theaterkarriere war sie in zwei RTL-Filmserien zu sehen und war Sprecherin beim Kinderkanal der Sender ARD und ZDF.  Beeinflusst ist ihre Arbeit durch das theatrale Lebenswerk von Jerzy Grotowski sowie von Partizipation in der Performancekunst.

Seit 2011 arbeitet sie an Deutsch- Polnischen Szenen im Schloss Trebnitz in Brandenburg. Sie leitet dort ein Jugend-Team der interkulturellen Jugendbegegnung und veranstaltet Theaterwekstätten mit Jugendlichen aus Gymnasien der Städte Kostrzyn (Pl), Wriezen.(D) und der Förderschule in Seelow. (D)

Sie inszeniert mit den deutschen und polnischen Schülern  Fragmente zum Thema „Rituale“​. In der Arbeit mit Jugendlichen ist es Ziel, Kompetenzen im Theaterspiel, Performance und Multimedia zu entwickeln und das Selbstbewusstsein, sicheres Auftreten und persönliche Ausstrahlung zu stärken. Grundsätzliche Themen ihrer Theaterarbeit sind interkulturelles Lernen, Sprachanimation, zivilgesellschaftliches und persönliches Empowerment.

Isabella Lewandowski lebt und arbeitet in Berlin.

Animatorka teatralna, aktorka, performance

Dzieciństwo spędziła w Szczecinie, następnie wyjechała z rodziną do Niemiec. Po maturze w humanistycznym gimnazjum Hammonense w zagłębiu Ruhry w latach 1991-1994 studiowała aktorstwo w szkole teatralnej w Kolonii. Przez następne trzy lata pracowała w teatrze w Erfurcie. W latach 1997-2002 grała na deskach teatru miejskiego w Dortmundzie.  Poza teatrem, można ją było oglądać w dwóch serialach RTL. Jest również lektorką w programach dla dzieci, nadawanych przez stacje ARD i ZDF. Uczestniczyła w produkcji wielu słuchowisk, reportaży i filmów dokumentalnych. W pracy inspiruje się teatralnym dorobkiem Jerzego Grotowskiego oraz ideą partycypacji w sztuce performancu.

Od 2011 zaangażowana jest w realizację projektu Sceny polsko-niemieckie w zamku Trebnitz w Brandenburgii. W ramach projektu prowadzi warsztaty teatralne podczas międzykulturowych wymian młodzieży ze szkół we Wriezen (DE) i z Kostrzyna (PL) oraz szkoły specjalnej w Seelow (DE). Wspólnie pracują nad inscenizacją scen poświęconych zagadnieniu rytuałów. Wykorzystanie metod teatru, performancu i multimediów oraz rozwijanie związanych z nimi kompetencji,  w szczególności zaś wspieranie samoświadomości, pewności siebie oraz refleksji nad własnym oddziaływaniem na innych,  to cele jej pracy z młodzieżą. Głównymi tematami w jej pracy teatralnej są edukacja międzykulturowa, animacja językowa oraz obywatelskie i osobiste wzmocnienie. Isabella Lewandowski pracuje i mieszka w Berlinie.

3. Projekte aus den letzten Jahren:

10.-14.6.2013  Theaterspiel und Szenenpräsentation mit den Schülerinnen und Schülern des Einstein Gymnasiums in Neuenhagen – Jugendarbeit im Schloss Tebnitz e. V.

27. 5.-31.5. 2013 Szenisches Spiel und Aufführung  zum Thema : Germanische Götter und Elfen – Theatrale Projektwoche mit Jugendlichen im Schloss Trebnitz e. V.

28.1.-1.2. 2013: Deutsch-Polnische Szenen  -Theatrale Bearbeitung von Märchenmotiven – interkulturelle Jugendarbeit im Schloss Trebnitz e.V.

10.-14. Dezember 2012: Theater der Unterdrückten: Interkulturelle Jugendbegegnung – Deutschland, Polen, Litauen.   Präsentation der Szenen  im Schloss Trebnitz e.V.

17- 26. Aug.2012:  Deutsch- Polnische Jugendbegegnung,Theaterwerkstatt und Inszenierung „Mickiewicz  w Wielkopolsce“ im Gymnasium Nr.2 in Kornik/Polen

26.2.-1.3.2012: Deutsch- Polnische Szenen im Schloss Trebnitz in Brandenburg:Theaterwerkstatt und Präsentation zum Thema Liebe, Rituale, Utopie. 

22.-26. 2. 2012: Deutsch- Polnische Szenen im Schloss Trebnitz – ein Stück von Jugendlichen zum Thema „Rituale“